Cook Olympics grp 5-8

Sporten en koken obv een thema...

- Een gerecht bereiden en de sport beoefenen die uit het land komen dat centraal staat.
- Door samen te koken een beroep op de sociale vaardigheden en het bevorderen van het leren samenwerken.
- De motoriek op een andere manier behandelen dan via schrijven of handvaardigheid
- Het lezen, begrijpen en vervolgens toepassen van de aanwijzingen in het recept
- Gezonde producten leren bereiden
- Gezonde en ongezonde producten benoemen en herkennen
- De link leggen tussen bepaalde producten, landen en sporten
- Bij de verschillende olympische sporten de grove motoriek en samenwerking verbeteren