Mediawijsheid groep 7-8

Hoe mediawijs ben jij?

Kinderen krijgen inzicht in hun eigen vaardigheid op het gebied van Mediawijsheid. Ze leren om te gaan met verschillende sociale media, cyberpesten en leren op een juiste manier om te gaan met het delen van gegevens.