Taal & Dans schrijven

leren en dansen!

Cursus: Schrijf en dans
Bestemd voor de groepen: 3 en/of 4
Aantal deelnemende kinderen: Maximaal 16
Locatie: Gymzaal en/of speellokaal

Dit is een combinatie van schrijven en dansen. Met dans als middel worden
de schrijfvaardigheden van de kinderen verbeterd. Daarnaast wordt het
zelfvertrouwen vergroot door zichzelf te presenteren in een zelf verzonnen
demonstratie.
• Schrijven
• Bewegen op muziek
• Demonstratie maken